FMC Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.


Sağlık Tazminatı İçin Yapılması Gerekenler

Her zaman ve her koşulda yanınızda olan Allianz'dan yaptırdığınız özel sağlık sigortası kapsamında, Allianz'ın anlaşmalı olmadığı bir kuruma giderek tedavi masraflarınızı kendiniz karşılamanız halinde, bu masraflara yönelik tazminat talebinde bulunmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

 • Evraklarınızı Teslim Edin: En kısa zamanda gerekli evrakları FMC Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ofisine ulaştırın.
 • Talep Değerlendirmesi: Yapmış olduğunuz tazminat talebinin, poliçenizin özel ve genel şartları kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılmasını bekleyin.
 • Talebinizi Takip Edin: Tazminat talebinizin takibini, 0312 468 26 26 numaralı FMC Sigorta Müşteri Hizmetleri'ni arayarak bilgi sağlayabilirsiniz.

Yurt içi Sağlık Harcamaları

Gerekli Evraklar

 • Tedavi Masrafları Talep Formu

(Adınıza özel düzenlenen forma ulaşmak için FMC Sigorta’yı arayarak talep edebilirsiniz.

 • Tanı ve/veya tedavi masrafları fatura asılları

(Tüm fatura veya serbest meslek makbuzlarında doktor kaşesi bulunmalı ve doktorun uzmanlık alanı belirtilmelidir.) Ayrıca, aşağıda belirtilen rapor ve belgelerin de iletilmesi gerekmektedir;

 • Doktor muayenelerinde; anamnez raporu (gerekli görülen durumlarda)
 • Tanı aşamasında yapılan tetkiklerde; doktor istemi (sevk belgesi) ve tetkik sonuçları
 • İlaç tedavilerinde; reçetelerin asılları ve reçetedeki ilaçların isimleri okunacak şekilde kesilmiş fiyat kupürleri ve barkodları
 • Hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ameliyatlı veya ameliyatsız tedavi ve müdahalelerde; epikriz raporu/ anamnez raporu/ ameliyat raporu/ patoloji raporu/ ayrıntılı fatura dökümü
 • Ameliyat sonrası yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyonlarda; ilgili ameliyat raporu ile doktor tarafından düzenlenen ve başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren detaylı tedavi planını da belirten rapor
 • Vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve tıbbi amaçlarla kullanılan malzemeler için; tedaviyi düzenleyen doktor tarafından kullanılmasının zorunlu olduğunu belirten doktor raporu, tıbbi malzeme reçetesi

Ödeme tutarı 20.000 TL üzeri olacak sağlık tazminat dosyaları için;

 • Sigortalı ve sigorta ettirene ait nüfus cüzdan fotokopileri (Her birinin üzerinde meslek, adres, telefon bilgileri ile 3 adet ıslak imza bulunmalı)

*Sigortalı, her türlü adli olayda (trafik kazaları dahil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeleri (olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı, savcılık takipsizlik kararı, vb.) tazminat talebi (doğrudan ödeme aşaması dahil) ile birlikte sunmalıdır.

 

Yurt dışı Sağlık Harcamaları

Gerekli Evraklar

 • Tedavi Masrafları Talep Formu
 • Tıbbi bilgi içeren rapor ve sonuçlar
 • Dosya ekinde fatura aslı ve ödendi belgesi (fatura tutarının ödendiğine dair belge, banka dekontunun aslı, kredi kartı slibi, vs.)
 • Ayrıntılı fatura dökümü (faturanın son durum bilgisini özetleyen son alacak / borç tutarını gösteren özet döküm)
 • Sigortalının pasaport fotokopisi (giriş-çıkış tarihlerinin yer aldığı sayfa ile birlikte olmalı)

Ödeme tutarı 20.000 TL üzeri olacak sağlık tazminat dosyaları için;

 • Sigortalı ve sigorta ettirene ait nüfus cüzdan fotokopileri (Her birinin üzerinde meslek, adres, telefon bilgileri ile 3 adet ıslak imza bulunmalı)

*Yurt dışında yapılan tedavilere ait faturaların ve ilgili tıbbi raporların İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri kullanılarak düzenlenmiş olması gereklidir. Aksi takdirde, bu belgeler noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte gönderilmelidir.

 

 

  Yukarı - Top

  İletişim Bilgileri

  FMC Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
  Esat Cad. Kozlar İşhanı 61/27 Kavaklıdere 06690 Çankaya / Ankara
  +90 (312) 468 26 26 (pbx)
  +90 (312) 466 19 01
  info@fmcsigorta.com
  www.fmcsigorta.com

  Bizden Haberler

  Formulhost