FMC Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.


Fon Getirileri, Şirketimiz Hayat Sigortaları Yönetmeliği ile şart koşulan günlük kâr payı esasları doğrultusunda, yaşam sigortalılarının birikimlerini ünite sistemi kapsamında yatırıma yönlendirmektedir. Sigortalıların ödedikleri primlerin birikim tutarları ile şirketimiz hesaplarına aktarıldıktan bir gün sonra, o günkü ünite değeri ile fon satın alınmakta, fonların ünite değerlerindeki değişiklikler sonucunda kâr payı oluşmaktadır. Allianz Yaşam ve Emeklilik'te Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro'ya endeksli poliçelerin fon havuzları ayrı ayrı takip edilmektedir. Allianz Yaşam ve Emeklilik, birikimlerinizi değerlendirmede avantajlı ve tutarlı bir finansal kuruluş olduğunu geçmiş dönemlerdeki performansı ile kanıtlanmıştır.

 

Yılllar Kar Payı Oranlarımız            
  TL (%) USD (%) Euro/DEM* (%) TL 2 (%) TL 3 (%) Tüketici Fiyat Endeksi (%) Üretici Fiyat** Endeksi (%)
1994 120.59 8.00 10.00     125.50 149.56
1995 112.70 11.97 10.00     76.10 65.63
1996 124.96 10.12 10.11     79.80 84.39
1997 128.27 13.20 13.66     99.10 90.96
1998 100.44 12.04 11.29     69.70 54.26
1999 127.25 21.53 23.40     68.80 62.91
2000 34.01 12.11 11.43     39.07 32.66
2001 70.00 8.00 6.01     68.46 88.60
2002 52.10 12.45 9.08     29.70 30.80
2003 51.58 13.01 9.02     18.40 13.90
2004 25.66 9.65 8.01     9.32 13.84
2005 22.81 8.01 7.51     7.72 2.66
2006 12.20 8.76 6.02     9.67 11.58
2007 17.19 8.04 8.00     8.39 5.94
2008 14.68 7.06 6.98     10.06 8.11
2009 16.94 7.12 6.43     6.53 5.93
2010 10.55 7.17 5.03     6.40 8.87
2011 9.10 6.91 4.84 6.75 5.17 10.46 13.32
2012 9.20 6.88 4.93 7.97 6.74 6.15 2.46
2013 9.01 8.32 6.52 5.55 3.04 7.40 6.97
2014 9.18 10.93 6.75 8.93 7.41 8.17 6.36

* DEM portföyümüz 01.01.2002 tarihi itibariyle EURO'ya dönüştürülmüştür.
** 01.01.2005 öncesi "Üretici Fiyat Endeksi" yerine "Toptan Eşya Fiyat Endeksi" değerleri kullanılmıştır.


Allianz Yaşam ve Emeklilik EURO / DEM Havuzu Performans Grafikleri

 

Allianz Yaşam ve Emeklilik

Euro / DEM (%)

1 Yıllık Ortalama
Döviz Mevduat
Faiz Oranı (Brüt)* (%)
1994 10.00 7.04
1995 10.00 6.73
1996 10.11 6.57
1997 13.66 6.98
1998 11.29 8.56
1999 23.40 10.68
2000 11.43 9.99
2001 6.01 9.78
2002 9.08 5.17
2003 9.02 4.90
2004 8.01 5.24
2005 7.51 4.88
2006 6.02 5.85
2007 8.00 4.68
2008 6.98 5.74
2009 6.43 5.78
2010 5.03 5.22
2011 4.84 5.26
2012 4.93 5.87
     

* 1 yıl vadeli banka döviz mevduat azami brüt faiz oranıdır. Faiz oranı üzerinden stopaj ve fon kesintisi yapılmıştır.

Kaynak: TCMB internet sitesi - Döviz Tediat Hesapları Ağırlıklı Faiz Oranları

Allianz - euro_performansAllianz Yaşam ve Emeklilik USD Havuzu Performans Grafikleri

 

Allianz Yaşam ve Emeklilik

$ Havuzu (%)

1 Yıllık Ortalama
Döviz Mevduat
Faiz Oranı (Brüt)* (%)
1994 8.00 3.99
1995 11.97 4.88
1996 10.12 5.86
1997 13.20 6.45
1998 12.04 8.06
1999 21.53 9.99
2000 12.11 8.62
2001 8.00 8.06
2002 12.45 3.53
2003 13.01 3.44
2004 9.65 3.57
2005 8.01 4.18
2006 8.76 5.65
2007 8.04 5.60
2008 7.06 6.54
2009 7.12 6.52
2010 7.17 6.19
2011 6.91 5.32
2012 6.88 6.49
2013    

 

* 1 yıl vadeli döviz mevduat azami brüt faiz oranıdır. Faiz oranı üzerinden stopaj ve fon kesintisi yapılmıştır.

Kaynak : TCMB internet sitesi - Döviz Tediat Hesapları Ağırlıklı Faiz Oranları

Allianz - usd_performans
 

Allianz Yaşam ve Emeklilik TL Havuzu Performans Grafikleri

  TL  (%) TL 2 (%) TL 3 (%) TÜFE (%) ÜFE* (%)
1994 120.59     125.50 149.56
1995 112.70     76.10 65.63
1996 124.96     79.80 84.39
1997 128.27     99.10 90.96
1998 100.44     69.70 54.26
1999 127.25     68.80 62.91
2000 34.01     39.07 32.66
2001 70.00     68.46 88.60
2002 52.10     29.70 30.80
2003 51.58     18.40 13.90
2004 25.66     9.32 13.84
2005 22.81     7.72 2.66
2006 12.20     9.67 11.58
2007 17.19     8.39 5.94
2008 14.68     10.06 8.11
2009 16.94     6.53 5.93
2010 10.55     6.40 8.87
2011 9.10 6.75 5.17 10.46 13.32
2012 9.20 7.97 6.74 6.15 2.46
2013          
Allianz - ytl_performans

 

  Yukarı - Top

  İletişim Bilgileri

  FMC Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
  Esat Cad. Kozlar İşhanı 61/27 Kavaklıdere 06690 Çankaya / Ankara
  +90 (312) 468 26 26 (pbx)
  +90 (312) 466 19 01
  info@fmcsigorta.com
  www.fmcsigorta.com

  Bizden Haberler

  Formulhost