FMC Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.


Bireysel Emeklilik 2016 Yönetmeliği

Bireysel Emeklilik'te 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikle birlikte emeklilik hesabınızda uzun süre birikim yapmak ve birikimleri aksatmamak çok daha önemli hale geldi. Uzun süreli birikimi teşvik etmek için daha önceden getirilmiş %25 devlet katkısı avantajınız ise aynen devam ediyor.

Giriş Aidatı ve Yönetim Gider Kesintisi

Giriş Aidatı ve Yönetim Gider Kesintisi için Toplam Üst Sınır geliyor

Bu sınır, ilk 5 yıl süresince, her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5’i oranında uygulanıyor.* Sözleşmenin 5. yılından sonra bu başlıkta kesinti yapılmıyor.

5 yıllık süre dolmadan ayrılma halinde;
Sözleşmenin 5 yılı dolmadan sonlandırılması durumunda(emeklilik, vefat vb. durumlar haricinde), 5 yıllık süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar tahsil edilmemiş olan kesinti tutarı, birikimden ertelenmiş giriş aidatı olarak alınıyor. **

* Her yıl için, ilgili takvim yılının ilk 6 ayında belirlenmiş aylık brüt asgari ücret dikkate alınır.
**Bu hesaplama yapılırken sözleşmede geçirilen her yıl için alınan kesintiye ek olarak, sözleşmeyi 5. yıla tamamlayacak kalan yıllar için ayrılma tarihindeki ilk 6 aylık aylık asgari brüt ücret dikkate alınır.

Düzensiz Ödeme statüsü geliyor

01.01.2016 tarihinden sonra vadesi gelen katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde yatırılmaması durumunda sözleşme düzensiz ödeme statüsüne düşüyor. Düzensiz ödeme kapsamına giren sözleşmeler için katılımcılara, düzensiz ödeme durumunun başladığı tarihi takip eden beş iş günü içerisinde bilgi verilecek.

Toplam Kesinti Tutarı

Devlet Katkısı Kontrolü Geliyor

Devlet katkısı avantajı devam ediyor. Ek olarak bireysel emeklilik sözleşmesinden alınan toplam kesintilerin kontrolü için yardımcı bir unsur haline getiriliyor. Bireysel emeklilik sözleşmesinin 6. yılı ve sonrası için geçerli olmak üzere, yürürlük tarihinden sonlanma tarihine kadar yapılan kesintilerin toplam tutarı devlet katkısı kontrolüne tabi oluyor.
Devlet katkısı ile ilişkilendirilmiş toplam kesinti tutarı, sözleşmenin 6. yıl ve sonrası için uygulanıyor. Kontrolü ise 01/01/2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak. Devlet katkısı kontrol oranları üst sınırı sözleşme yılına göre değişiklik gösteriyor:

Sözleşme Yılı 6 7 8 9 10+
Kontrol Oranı %60 %70 %80 %90 %100

Fon Toplam Gider Kesintisi İadesi

Sözleşmenin 6. yılından itibaren fon toplam gider kesintisi belirli oranlarda ilgili emeklilik hesabına iade ediliyor. 01.01.2021 tarihinde başlayacak olan bu uygulama için gerekli sözleşme yılı ve ona karşılık gelen iade oranları aşağıdaki gibidir:

Sözleşme Yılı 6 7 - 14 yıl arası 15 yıl ve sonrası
İade Oranı %2,5 Her yıl 2,5 puan artarak %25

Fon Toplam Gider Kesintisi

Fon Toplam Gider Kesintisi için sadece Altın Emeklilik Yatırım Fonu'nun oranı değişiyor. Altın Emeklilik Yatırım Fonu için belirlenen yeni oran %1,09'dur.

  Yukarı - Top

  İletişim Bilgileri

  FMC Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
  Esat Cad. Kozlar İşhanı 61/27 Kavaklıdere 06690 Çankaya / Ankara
  +90 (312) 468 26 26 (pbx)
  +90 (312) 466 19 01
  info@fmcsigorta.com
  www.fmcsigorta.com

  Bizden Haberler

  Formulhost