FMC Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.


Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları

Emeklilik yatırım fonları Bireysel Emeklilik Sisteminin amacı ile paralel olarak uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmelidir. Finans piyasalarının önemli bir parçası olan emeklilik yatırım fonları, portföyünde yer alan menkul kıymetlerin değerlemesi, birim fiyat hesabı ve muhasebesi açısından yatırım fonlarına benzer.

 

Akıllı Adım Emeklilik Yatırım Fonları

Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından katılımcıların birikimlerinin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli yatırım araçlarının bileşiminden oluşan 24 ayrı emeklilik yatırım fonu kurulmuştur. Katılımcılar, seçtikleri plan doğrultusunda aşağıdaki emeklilik yatırım fonlarına yatırım yapabilirler.

Akıllı Adım Emeklilik Yatırım Fonları, Yapı Kredi Portföy A.Ş. tarafından yönetilir.

TL Fonlar: Fon portföyünün büyük bir kısmı ile TL cinsinden menkul kıymetlere yatırım yapan emeklilik yatırım fonlarıdır. Piyasa koşullarına göre fon portföyünün bir kısmıyla döviz cinsinden menkul kıymetlere de yatırım yapılabilir.

Dövizli Fonlar: Fon portföyünün büyük bir kısmı ile döviz cinsinden menkul kıymetlere yatırım yapan emeklilik yatırım fonlarıdır. Piyasa koşullarına göre fon portföyünün bir kısmıyla TL cinsinden menkul kıymetlere de yatırım yapılabilir.

Birikimlerinizin değerlendirileceği para birimi, ödediğiniz katkı payının para biriminden bağımsız, ancak seçtiğiniz emeklilik yatırım fonlarının portföyünde yer alan menkul kıymetlerin para birimi ile ilgilidir. Diğer bir deyişle, birikimlerinizi döviz cinsinden yapmanız, birikimlerinizin döviz bazında değerlendirileceği anlamına gelmez.

 

Fon Tipleri

AKILLI ADIM EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI

TL FONLAR

DÖVİZLİ FONLAR

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Gelir Amaçlı Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Para Piyasası Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

İkinci Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu*

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Birinci Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu*

Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu*  

Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu   

Altın Emeklilik Yatırım Fonu

Standart Emeklilik Yatırım Fonu    

Katkı Emeklilik Yatırım Fonu**

Esnek Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu***

* Sadece Grup Emeklilik Planları içerisinde bulunabilecek fonlar.

** Devlet Katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuş bir fondur, fon portföyüne ayrı bir emeklilik yatırım fonu olarak eklenemez. ***Sadece Bireysel Emeklilik Planları içerisinde bulunabilecek fonlar.

 

Katılımcı Açısından İşleyiş

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcıların ödedikleri katkı payları, sözleşmelerinde belirlenen oranlarda seçtiği ya da planlarında tanımlı emeklilik yatırım fonlarına yatırılır. Yatırım fonlarında olduğu gibi, katılımcının parasıyla adet bazında fon alınır. Fon, alım bilgilerinin portföy yönetim şirketine iletildiği günden bir sonraki iş günü geçerli olan birim pay değeri üzerinden satın alınıp katılımcının hesabına yansıtılır. Fonun birim pay değeri yükseldikçe, katılımcının toplam birikiminin değeri de yükselir.

Katılımcı isterse yılda 6 kez olmak üzere planına dahil olan fonlar arasında değişiklik yapabilir, planında fon seçenekleri tanımlı ise, yılda 4 kez olmak üzere plan değişikliği yaparak farklı emeklilik yatırım fonlarına sahip olabilir. Katılımcı fon değişikliği yapmak isterse, önce var olan fonlarla istenen fonların arasında fark yaratan fonlar satılır; daha sonra alınması gerekenlerin alımı yapılır. Katılımcı emekli olduğunda da hesabındaki tüm emeklilik yatırım fonları satılarak emeklilik birikimi kendisine ödenir.

 

  Yukarı - Top

  İletişim Bilgileri

  FMC Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
  Esat Cad. Kozlar İşhanı 61/27 Kavaklıdere 06690 Çankaya / Ankara
  +90 (312) 468 26 26 (pbx)
  +90 (312) 466 19 01
  info@fmcsigorta.com
  www.fmcsigorta.com

  Bizden Haberler

  Formulhost