FMC Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.


Allianz Sigorta, tüm dünyada yapacağınız seyahatlerde kaza ve ani hastalık durumunda, size, Seyahat Acil Sağlık Sigortası ile Avrupa Birliği normlarında güvence sağlarken, aynı zamanda sağlık danışmanlığı ve asistans hizmetleri sunuyor.


 
  TEMİNATLAR  
TEMİNATLAR PLAN 1 PLAN 2
Hastalık 30.000 Euro 30.000 Euro
Kaza
Cenazenin Yurda Nakli
Acil Tıbbi Nakil


Teminatlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tablodaki Teminat başlıklarına tıklayınız.  Primler EURO  
Seyahat Süresi Avrupa Fiyatları (Euro) Dünya Fiyatları (Euro)
1-7 gün 6,50 7,50
8-15 gün 10,00 14,00
16-30 gün 13,00 20,00
31-60 gün 23,00 34,00
61-90 gün 27,00 45,00
91-180 gün 40,00 50,00
181-365 gün 50,00 65,00

Yukarıdaki prim tutarları 66-70 yaş aralığı için % 50 ek prim, 71-75 yaş aralığı için ise % 100 ek prim alınarak uygulanacaktır.

Sigorta, poliçede belirtilen tarihler arasında yürürlükte kalır. Poliçe süresinin 90 günden uzun olarak seçilmesi durumunda her bir seyahat için maksimum 90 güne kadar teminat verilmektedir.

Hastalık

Sigorta kapsamında olması şartı ile sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan ani ve beklenmedik rahatsızlıklardır. Hastalık durumunda beher olay için 75 Euro muafiyet uygulanır.

Tedavi ve Hastane Hizmetleri

Sigortalının doktor muayene, ilaç, tahlil-röntgen, hastane-yatak, yemek, hemşire, operatör, anestezist, uzman konsültasyon, yoğun bakım, ameliyathane ve sarf edilen malzeme giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.

Tıbbi Danışmanlık Acil bir durumda en yakın doktor, hastane ve sağlık kurumlarının isimleri ve adreslerine kolaylıkla ulaşılması sağlanır.


Kaza

Sigorta kapsamında olması şartı ile sigorta süresi içinde oluşan, sigortalının kontrolü dışında ortaya çıkan açık ve belirgin olaydır.


Tedavi ve Hastane Hizmetleri

Sigortalının doktor muayene, ilaç, tahlil-röntgen, hastane-yatak, yemek, hemşire, operatör, anestezist, uzman konsültasyon, yoğun bakım, ameliyathane ve sarf edilen malzeme giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.

Tıbbi Danışmanlık

Acil bir durumda en yakın doktor, hastane ve sağlık kurumlarının isimleri ve adreslerine kolaylıkla ulaşılması sağlanır.

Cenazenin Yurda Getirilmesi

Bu teminat ile, yurt dışında vefat etmiş sigortalının cenazesinin hazırlanması ve defin yerine hava veya karayoluyla nakli veya bulunduğu yerde defni güvence altına alınır. Ancak, cenaze töreni ve Türkiye’deki defin masrafları kapsam dışında tutulmuştur.


Acil Tıbbi Nakil

Bu teminat kapsamında, sigortalının tıbbi bakımının sağlanabileceği en yakın hastaneye hava ve/veya kara yoluyla nakli sağlanır. Nakil sırasındaki ilk yardım, sigorta kapsamındadır.

Sigortalının tedavi gördüğü hastanenin sigortalının tedavisi için yeterince donanımlı olmaması durumunda sigortalı en yakın donanımlı hastaneye nakledilir.

Gerekli ilk müdahaleden sonra, tedavi eden doktorun ve Acil Yardım Merkezi tıbbi yetkilisinin görüşleri doğrultusunda sigortalının tarifeli hava yoluyla yurda dönüşünü engelleyen bir durum söz konusu değil ise sigortalı yurduna nakledilir. Yurda nakli sonrası, eğer sigortalının tedavisinin devamı gerekiyor ise sigortalı evine yakın bir sağlık kurumuna yerleştirilir.

  Yukarı - Top

  İletişim Bilgileri

  FMC Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
  Esat Cad. Kozlar İşhanı 61/27 Kavaklıdere 06690 Çankaya / Ankara
  +90 (312) 468 26 26 (pbx)
  +90 (312) 466 19 01
  info@fmcsigorta.com
  www.fmcsigorta.com

  Bizden Haberler

  Formulhost